spacing.gif (43 bytes)
spacing.gif (43 bytes)
     

Participatie-opties

In de loop van elk jaar organiseert de stichting De Nationale Toekomstprijs (NTP) een reeks activiteiten die ook voor sponsors aantrekkelijk zijn. Bij elke activiteit zijn de begrote kosten (incl loonkosten en BTW) vermeld. Wij nodigen u uit, deze kosten geheel of gedeeltelijk voor uw rekening te nemen.

De aftrap    Zet de trend voor het jaar 

Een jaarlijks terugkerend debat in het vroege voorjaar vormt het begin van de jaarlijkse activiteiten (de werving- en inschrijvingsperiode voor de prijs en het begin van de voorbereidingen in de gemeenten van de Toekomstdagen).
Tijdens het startdebat wordt door gerespecteerde vertegenwoordigers uit diverse maatschappelijke organisaties, vanuit hun eigen belevingswereld, gediscussieerd over duurzaamheid en de toekomst.
Het debat dit jaar heeft als thema ‘Water – L - Anders’. Dit thema sluit aan bij het internationaal waterjaar, herdenking van de watersnood in Zeeland en Rotterdam Waterfront. Het wordt samen met o.a het bedrijfsleven en waterschappen georganiseerd.
Ook uw bedrijf kan tijdens dit debat prominent aanwezig zijn.
(Kosten NTP ca. € 47.500)

Thema-actie Denk anders 

Jaarlijks organiseert de stichting ook een actie om een bepaald aspect van het begrip duurzaamheid op een andere manier onder de aandacht te brengen.
Het thema van het jaar 2000 was ‘Kijk anders naar geld’. In het jaar 2001 stond de jeugd centraal met als thema ‘De leukste straat is de straat van de toekomst’. Juryvoorzitter was minister Netelenbos. Beide acties zijn zeer succesvol verlopen en hebben tot concrete projecten geleid die ook zijn uitgevoerd. Het thema voor het jaar 2002 was muzikaal. Aan jong en oud wordt gevraagd een toekomstlied te componeren. Van de genomineerde inzendingen is een CD gemaakt. Juryvoorzitter was minister Jorritsma. Het thema voor 2003 ‘Creativiteit boven water’is gekoppeld aan het startdebat. U kunt hierbij aansluiten en er een groot feest van maken. Thema’s voor latere jaren staan nog niet vast. In samenwerking met uw bedrijf kunnen deze verder worden ontwikkeld.
(Kosten NTP ca. € 27.250.


Het netwerk in gemeenten/provincies Duurzaam, dicht bij huis

Dit netwerk van gemeentelijke (en sinds kort provinciale) comités vormt het fundament van de stichting. Hier worden projecten gevonden, vindt de discussie over een duurzame toekomst plaats en worden projecten van elders ingebracht. De activiteiten worden in de gemeenten en provincies georganiseerd door een onafhankelijk comité. Zo’n comité bestaat uit burgers, op persoonlijke titel of als vertegenwoordigers van een instelling of bedrijf. In 2000 zijn 140 gemeenten gestart. In 2001 waren dit er 170 en werd de NTP door alle provincies gesteund. In 2002 zijn contactpersonen in alle 496 gemeenten gevonden. In 2003 wordt gestreefd naar uitbreiding van de lokale activiteiten.
Uw medewerkers kunnen in deze Toekomstcomités een belangrijke rol spelen.
(Kosten NTP promotiemateriaal tezamen ca. € 30.000)


Samenwerkingspartners Samen sta je sterk

Buiten dit lokale/regionale netwerk wordt bij veel activiteiten nauw samengewerkt met andere maatschappelijke organisaties. Door gebruik te maken van deze krachtige spelers wordt de uitstraling vergroot, dubbel werk voorkomen en kan de NTP met betrekkelijk weinig middelen toch veel bereiken.
In 2002 heeft de NTP nauw samengewerkt met:

 • Rabobank Nederland (lokale activiteiten)

 • Stichting Natuur & Milieu

 • Stichting Echte welvaart

 • Nationale Commissie voor Duurzame Ontwikkeling en internationale samenwerking NCDO (Duurzame Dinsdag)

 • Forum (benaderen allochtone doelgroepen) 

 • Vereniging voor Natuur- en Milieu-educatie IVN (thema-actie 2001 en 2003), 

 • GIDO-stichting

 • Nationaal Dubo Centrum (startdebat) 

 • Nederlandse Organisaties van Vrijwilligerswerk NOV (comités in gemeenten)

 • NOVEM

 • Zeven ministeries (BZK, EZ, LNV, OCW, V&W, VWS en VROM)

 • Centra voor ontwikkelingssamenwerking (COS) in Nederland (netwerkbijeenkomsten)

 • Thematisch met Stibat (batterijbak), CUR-NET, TU Delft en vele anderen.

 • Uw organisatie????

Duurzame Dinsdag  Politiek in de picture

Ook de politiek moet, in navolging van vele actieve Nederlanders, in de ban raken van een duurzame toekomst, zo vindt de stichting De NationaleToekomstprijs.
Daarom wordt op de eerste dinsdag in september (Duurzame Dinsdag), jaarlijks het Duurzame Koffertje overhandigd aan vertegenwoordigers van de Tweede Kamer en het kabinet. (2000: de heer Remkes; 2001: minister Netelenbos en in 2002 heeft de voorzitter van de Tweede Kamer, de heer Weisglas de koffer in ontvangst genomen.)
In dit koffertje, de tegenhanger van het financiële koffertje met de Rijksbegroting, zitten alle inzendingen voor de Toekomstprijs en vernieuwende initiatieven en programma’s van maatschappelijke organisaties en bedrijven voor het komende jaar. Rondom de uitreiking wordt een Duurzame markt gehouden, wordt bekend gemaakt wie de winnaar is van de thema-actie en wordt door de NCDO de Duurzaamheidsspiegel uitgereikt aan de meest duurzame gemeente in Nederland.
Uw bedrijf kan zich op deze dag als duurzaam en maatschappelijk betrokken organisatie presenteren.
(Kosten NTP ca. € 49.500)

Nationale prijsuitreiking De drie winnaars centraal

De Nationale Toekomstprijs wordt elk jaar op de derde donderdag in oktober uitgereikt. Het is een prijs die wordt toegekend aan projecten en/of initiatieven, groot of klein, die door hun bijzondere en inspirerende opzet, invulling geven aan de gedachten over een betere toekomst. De inzendingen worden beoordeeld door
een onafhankelijke jury op ecologische, economische, sociaal-culturele en inspirerende kwaliteiten.
Er wordt een prijs toegekend aan drie categorieën: individuen, instellingen en bedrijven. De hoofdprijs, voor alle drie de categorieën, bestaat uit een bronzen trofee en een bedrag van € 12.500. Aan de prijs zijn ook consultancydiensten verbonden die de kwaliteit van de prijswinnende inzendingen verder moeten versterken. Deze diensten worden door gerenommeerde bedrijven verzorgd.
In 2003 wordt de prijs in Groningen uitgereikt.
Uw bedrijf kan als gastheer optreden van dit evenement.
(Kosten NTP totaal ca. € 131.500)


Website: www.toekomstprijs.nl Bron van informatie

Op onze website staan alle ontvangen projecten, de namen van onze contractpersonen in gemeenten en natuurlijk algemene informatie.
U kunt direct contact opnemen met de initiatiefnemers en projecten adopteren of in gemeenten participeren.

Communicatie  De sleutel tot verandering

De stichting is een ‘doorgeefluik’ voor goede en bijzondere ideeën en projecten. Iedereen moet het horen en zien. Alleen zo kunnen bijvoorbeeld initiatieven uit Limburg in Groningen en de Randstad worden overgenomen. En omgekeerd natuurlijk. Buiten de landelijke momenten richt de communicatie zich met name op de lokale kranten, radio en TV. Dit alles op basis van free-publicity.
De activiteiten van de Toekomstcomités in gemeenten spelen hier een belangrijke rol. Tot nu toe is gewerkt op basis van free-publicity. De komende jaren wordt gehoopt op zendtijd bij een landelijke omroep.
In al deze contacten met de pers wordt melding gemaakt van de belangrijkste sponsoren. Zo komt uw bedrijf op een andere en verrassende wijze in beeld.
(Kosten NTP totaal ca. € 125.000, excl. betaalde zendtijd)


Organisatie De motor achter het geheel

Wat we doen, willen we goed doen. Een sterk bestuur houdt de koers strak. Een Raad van Advies zorgt voor permanente ‘feeling’ met de maatschappij en een slank maar bekwaam bureau (drie formatieplaatsen) zorgt voor de dagelijkse uitvoering. 
De organisatie biedt de mogelijkheid om een personeelslid voor een jaar te detacheren. Dit kan zijn in de vorm van een opleidingstraject (b.v. projectmatig werken of communicatie) of als stap in een carrièreverandering (frisse neus).


Ambassadeurs Goed voorbeeld, goed volgen

Overal in Nederland wordt door burgers, non-profit instellingen en bedrijven hard en op creatieve wijze gewerkt aan projecten, ideeën en producten die laten zien dat het anders én beter kan. Bij deze voorbeelden horen gezichten van eerlijke en betrouwbare mensen die het voortouw durven nemen. De Nationale Toekomstprijs wil deze gezichten zichtbaar maken en hun energie en creativiteit bundelen. Zij zijn de kopgroep, het peloton kan hén volgen. Zij zijn onze Ambassadeurs van de Toekomst. Zij geven het goede voorbeeld, in woord en daad, speuren naar nieuwe inspirerende voorbeelden voor een duurzame toekomst, stimuleren anderen om ook de handen uit de mouwen te steken en werven nieuwe ambassadeurs. Bijna 250 bekende Nederlanders zijn inmiddels tot ambassadeur benoemd. U kunt ook bij dit corps diplomatique horen.

Aanvullende opties

In aanvulling op bovengenoemde opties kan worden gedacht aan:

 • Naamsvermelding bedrijf op promotiemateriaal, brochure en briefpapier

 • Vermelding en doorlink op Nationale Toekomstprijswebsite

 • Gebruik Toekomstprijs in eigen promotieacties

 • Lidmaatschap Raad van Advies voor directieleden

 • Lidmaatschap pre-jury voor personeel

 • Deelname personeel aan gemeentelijke Toekomstcomités

 • Participatie in de consultancydiensten voor genomineerden van de Toekomstprijs

 • … (maatwerk)