spacing.gif (43 bytes)
spacing.gif (43 bytes)
   

Verslag van de eerste 4 maanden na het winnen van de Nationale Toekomstprijs

Delfzijl, 15 maart 2001
Verslag 26-10-2000 tot 15-03-2001
Van Henk Deinum
Vormer 19 9934 LJ Delfzijl
Tel 0596 633297 E.mail hdeinum@softhome.net

Winnen Nationale Toekomstprijs 2000 (personen) (zie www.toekomstprijs.nl)

Na de nominatie voor de Nationale Toekomstprijs heb ik er wel eens over gedacht hoe het zou zijn als je de prijs echt zou krijgen. Toen ik de dag van te voren benaderd werd door SBS6 voor een TV-opname had ik de stille hoop dat het wel eens realiteit zou kunnen worden. Maar tot het laatste moment blijft het spannend.

s'Morgens vroeg 26-10-2000 afgereisd naar Nijmegen, voor de TV opnamen door SBS6 (telefonisch afgesproken door John van Schaag van SBS 6) De opnamen zijn gemaakt door Aukelien Barkman en Michiel Bos van SBS 6 bij CV-Tuning en MEC (Milieu Educatie Centrum).

Youp v/d Ven en Lucas Rietveld van CV-Tuning uit Nijmegen zijn de eersten die het waterzijdig inregelen van CV systemen projectmatig op verschillende plaatsen in ons land hebben aangepakt, met name in scholen. Zij zijn een jaar of acht geleden in Delfzijl geweest om te kijken hoe waterzijdig inregelen uitgevoerd kan worden, samen met het regelen en bedienen van de CV-ketels. Zij waren meteen erg enthousiast en geven nu ook opleidingen aan installateurs/ monteurs/ conciërges enz.

De Vereniging Milieudefensie maakt ook gebruik van hun opleiding.

Helaas is de uitzending van SBS6 niet doorgegaan omdat het SBS 6 TV-team op de terugweg naar de studio is vastgelopen in een file en daardoor te laat voor de uitzending terug kwam. Jammer voor al het werk dat de uitzending niet heeft plaatsgevonden . CV- tuning heeft veel oude en nieuwe CV- regelapparatuur, ook de radiatorkranen en ik heb het instellen goed kunnen laten zien. Ook op een later tijdstip zijn de opnamen niet meer uitgezonden.

De VARA heeft in het programma "Vroege Vogels" op zodagmorgen wel aandacht besteed aan de prijswinnaars. In hun programma had ik al een aantal keren eerder aandacht gevraagd voor de nog te bereiken grote landelijke energiebesparing. In het toen nieuwe Vara gebouw heb ik tijdens een uitzending een quick scan met betrekking tot energiebesparing uitgevoerd.

De prijsuitreiking in Madurodam.

Bij binnenkomst in Madurodam zag ik Peter van Pelt en Gerard van Dijk van de Milieufederatie Groningen. Mijn eerste gedachte was wat komen zij hier doen, met bloemen en cadeaus, pas later op de avond heb ik begrepen waarom dat zo was.

Ter informatie: de andere winnaars waren Allex Wassink voor bedrijven van de camping Papillon in Denekamp en voor de non- profit instellingen van de Rotterdamse deelgemeente Hoogvliet Mevr. Verkerk en mevr. Kuiper voor een duurzame wijk.

Namens de stichting De Nationale Toekomstprijs werden de prijzen uitgereikt door

de jury-voorzitter prof. dr. Jan Terlouw ,

inclusief een kunstwerk van de Amsterdamse kunstenares Iris le Rütte.

Ook trad Gerda Havertong (tevens lid van de jury) en Mai Tai Zangeres Harriëtte Waals op.

 

2

De prijswinnaars kregen naast een geld prijs nog consultancy aanbiedingen van de Rabobank, Price Waterhouse Coopers, Winkelman & Van Hessen, Gijsman en Van Leeuwen en van G3 advies voor energie & milieu. Al met al een feestelijke bijeenkomst.

Met de laatste trein terug uit Den Haag naar Groningen gegaan ( aankomst 01.54) waar mijn vrouw mij met de auto opwachtte omdat er op dat tijdstip geen openbaar vervoer naar Delfzijl meer is. Zij was graag in Den Haag aanwezig geweest maar was verhinderd i.v.m. een gemeenteraads vergadering.

De volgende morgen om 07.30 Radio Noord al aan de telefoon voor een interview.

Ruim voor de prijsuitreiking was via bladen en tekst- tv in al bekend gemaakt dat ik genomineerd was voor de toekomstprijs.

De rest van de dag is hectisch geweest, veel cadeaus, veel bloemen, bezoeken en leuke reacties. TV-Noord kwam bij mij thuis opnamen maken die 's avonds uitgezonden werden Interviews voor diverse bladen gegeven en daarnaast de telefoon die niet stil stond.

De weken daarna zijn er nog een aantal interviews geweest voor tijdschriften, de Video groep Delfzijl heeft opnamen gemaakt en ook was er een uitzending voor Radio Delfzicht .

In de weken daarna een honderd tal aanvragen ontvangen , per post, telefoon en e-mail voor meer informatie, vooral om de tekeningen. De meeste extra informatie is per post verstuurd.

Nu na vier maanden komen er nog steeds verzoeken om informatie binnen.

Diverse energie efficiency onderzoeken etc.

16-11-00 : Bungalow van Mevr. Leeuwerke energie besparings mogelijkheden aangegeven.

23-11-00 :Op Beurs Duurzaam Bouwen RAI geweest met stand namens Toekomstprijs, veel informatie gegeven en handleidingen uitgereikt aan bezoekers.

24-11-00 : Energiebesparing en een beter comfort advies gegeven aan Prenger en Hoekman Fysiotherapie in Winschoten, zij zijn er nu na de winterperiode, bezig met de uitvoering van de adviezen.

29-11-00 : Ingezonden stuk in het Nieuwsblad van het Noorden van Mevr. V.d.Veen uit Eelde voor meer informatie over de "uitvinding" in het Nieuwsblad

12-12-00 Lezing voor Niria/ KiVI in Groningen over WZI en andere verbeterpunten CV Installaties. Reactie aanwezigen: waarom weten wij het niet en gebeurd WZI niet automatisch bij de oplevering van de installatie.

02-01-01 Betingeborg energiescan uitgevoerd in splinter nieuw aanleunwoningen complex,

nog ca 25% besparing mogelijk o.a. WZI enz.

14-12-00 Vergadering over energiebesparing in de Groningen (stad) door CV-tuning en milieufederatie in scholen , in beheer van de Gemeente Groningen

19-01-01Aftrap voor opdracht onderzoek WZI door NOVEM wat de niet thechnische

oorzaak is waarom WZI niet of onvoldoende plaats vindt. (Tema project NOVEM.) door "Organisatie adviseurs voor innovatie en groei Van der Meer & Van Tilburg ". Vooraf heeft een onderzoek door TNO plaatsgevonden over de resultaten van WZI . TNO heeft al bemoedigende onderzoeken gedaan naar de resultaten van WZI. Bijna een jaar voor de prijsuitreiking was een plan voor dit onderzoek al ontstaan en heeft door de prijs hernieuwde aandacht gekregen. Uiteraard ook van de SOMI de Stichting Onafhankelijke Milieu Ingenieurs waar ik deel van uit maak. Voor de Vereniging Eigen Huis eveneens.

3

20 en 27-01-01 publicatie van de technische informatie Nv/hN over o.a WZI in Wonen, (zie

ook 29-11-00) hier ook veel navraag voor meer informatie ontvangen . Velen hebben deze stukken uit de krant bewaard/ afgedrukt/ verspreid.

30-01-01 Vergadering bij Aannemingsbedrijf Fa. Rottinghuis in Groningen om na te gaan wat er tijdens de bouw nog in nieuwe "appartementen in aanbouw" in Peize gedaan kan worden aan energiebesparende en comfort verbeterende maatregelen. Zij zullen de eenvoudige voor de hand liggende maatregelen nog in de nieuwbouwfase meenemen, met name de instructie en alsnog waterzijdig inregelen . Bij volgende nieuwbouw projecten in de ontwerpfase denkt men erover om ze al meteen mee te nemen bij de offerte aanvragen.

06-02-01 Bezoek aan ComforTrend Gorredijk om WZI etc in hun pakket voor Installateurs informatie mee te nemen. Dhr. Th. Toering en Dhr De Vries van de directie ComforTrend waren erg enthousiast over de mogelijkheden en denken ook mee over de invoering.

16-02-01 Temperatuur verloop onderzoek gedaan in de oude grote Nicolai Kerk in Appingedam waar vorig jaar in overleg een nieuwe oliestook installatie geplaatst is (luchtverwarming) (Was oliestook van waterketel naar luchtverwarming)

Gegeven advies o.a. betere lucht aanzuig-verdeling over de drie aanzuigkanalen in de kerkvloer is noodzakelijk i.v.m. voorkeurstroming en te snel opwarmen van het monumentale orgel.

20-02-01 Dhr. Groenendal van TOUR & ANDERSSON Hydronics op bezoek gehad voor meer technische informatie over WZI . Zij verkopen o.a. instelkranen en afstelapparatuur aan installateurs. Het bleek dat TA weer andere aandachtspunten heeft, dit komt doordat zij zich eigenlijk alleen maar op waterzijdig inregelen richten terwijl ik de gehele installatie beoordeel met aansluitingen, radiatoren, ketels inclusief de andere verbeterpunten .

Het is ook hun ervaring dat woningen nauwelijks ingeregeld worden, hun apparatuur wordt in grote gebouwen en flats gebruikt. Volgens Dhr Bloemendal is ook hier 70% niet waterzijdig is ingeregeld. Bij luchtinstallaties is meestal ca 30% niet ingeregeld.

01-03-01 Duurzaam Bouwen dag in Den Haag bijgewoond in Provinciehuis Z.H.

Veel kennis opgedaan en nieuwe contacten gelegd, was erg interessant.

08-03-01 Contact gelegd over o.a. WZI bij NIDO Leeuwarden dit op aanraden van

Ir. R.van Riemsdijk van Eldik directeur van de Nationale Toekomstprijs.

NIDO is het Nationaal Initiatief Duurzame Ontwikkeling

(zie ook Shell Vensters maart/ april 2001 blz 9 t/m 11 )

08-03-01 Opnieuw contact gelegd bij Eigen Huis (Dhr Maas), zij willen wachten op uitslag bij NOVEM / TNO/ Van der Meer & Van Tilburg voor ze overgaan tot publicatie in hun blad

10-03-01 Vergadering SOMI in Nijmegen over het vervolg van WZI