spacing.gif (43 bytes)
spacing.gif (43 bytes)


PERSBERICHT

22 Nominaties voor Nationale Toekomstprijs 2001

Den Haag, 3 oktober 2001 – Op 18 oktober maakt de jury de winnaars van De Nationale Toekomstprijs 2001 bekend. Een pre-jury heeft uit 121 inzendingen, 22 nominaties geselecteerd.

De Nationale Toekomstprijs is een prijs voor het beste plan of project voor de wereld van morgen. Plannen en projecten zijn beoordeeld op ecologische, economische en sociale aspecten; een belangrijk criterium is ook: hoe inspirerend is het idee? Dit jaar – het Internationale Jaar van de Vrijwilligers – waren extra punten te verdienen voor projecten van vrijwilligers en projecten met een mondiale uitstraling.

Op de oproep ‘Goed idee? Hier ermee!’ kwamen 121 inzendingen binnen: 48 in de categorie Non-profit-instellingen, ook 48 in de categorie Personen en 25 in de categorie Bedrijven. Hieruit heeft een pre-jury 21 nominaties geselecteerd. Zij dingen naar de hoofdprijs van ƒ25.000 per categorie en een pakket consultantcy diensten aangeboden door gerenommeerde bedrijven.

En de genomineerden zijn……

In de categorie Non-profit-instellingen zijn de 8 nominaties:

1. Green Smiles (Groningen): Bomen voor koeien

Green Smiles zijn spaarpunten ter waarde van 10 cent die worden uitgegeven bij de aankoop van duurzame producten. Nadat een consument 100 Green Smiles heeft gespaard, kan hij die inleveren om in duurzame projecten te investeren. Het eerste project is de campagne ‘Bomen voor koeien’: oud-Hollandse bomen geplant in weilanden om de dieren te beschermen tegen zon, wind en regen.

2. De Hooge Weide (Castricum)

De stichting De Hooge Weide wil een bijdrage leveren aan het realiseren van een ecologische hoofdstructuur door het omvormen van vrijkomende weilanden tot natuur. De diversiteit van flora en fauna kan zich dan herstellen.

3. Deltawind (Dirksland): Duurzaam gedreven door de wind

In twaalf jaar hebben vrijwilligers Deltawind tot een groot succes gemaakt door te werken aan de promotie, acceptatie, realisatie en exploitatie van duurzame energie op Goeree-Overflakkee. Deltawind kan nu binnen een jaar alle huishoudens op Goeree-Overflakkee van eigen, schone elektriciteit voorzien.

4. De Groenling (Schagen): Verleden, heden en toekomst onder één dak

Natuur- en milieucentrum De Groenling wil komen tot een samenwerkingsverband met de Historische Vereniging, de Archeologische Werkgroep en de Stichting Kinderboerderij Schagen.

5. Project ’t Huus mit de Belle (De Wolden, Echten)

In en om een oude boerderij vinden een aantal activiteiten plaats: een informatie- en plattelandswinkel voor streekproducten, handwerk en volkskunst, een expositieruimte, een ambachtelijke boekbinderij. Er zijn plannen voor een bed-and-breakfast-accommodatie. (Het project is winnaar van de lokale Toekomstprijs De Wolden.)

6. Stichting Source (Amsterdam): Sunny warm future

Nederlandse vrijwilligers starten en ondersteunen een werkgelegenheidsproject in Addis Abeba. Enthousiaste werkloze mannen en vrouwen worden opgeleid om zonneboilers te bouwen en te verkopen.

7. Stichting EVA (Culemborg): Ecologisch centrum voor educatie, voorlichting en advies

Integraal ontworpen ecologische woon-werkwijk, landelijk voorbeeldproject voor duurzame stedenbouw op menselijke maat als bijdrage aan duurzame samenleving.

8. Stichting Welzijn Oud-West (Amsterdam): Kinderwereldwinkel Koning Max I

Koning Max I is een winkel die gerund wordt door kinderen na schooltijd, onder begeleiding van I/D-medewerkers van Buurthuis De Havelaar. Verkoop van Fair Trade-producten en van dingen die de kinderen zelf maken. Contacten met kinderen in Nicaragua en met verschillende ontwikkelingssamenwerkingprojecten.

In de categorie Personen zijn de 6 nominaties:

1. A. A. van der Linden (Leidschendam): Waterbesparingsreservoir

Het waterbesparingsreservoir wordt als buffer onder badkuip of douchebak geplaatst. Het opgevangen gebruikte water wordt gedesinfecteerd en gezeefd en kan gebruikt worden om het toilet door te spoelen. (Het project is winnaar van de lokale Toekomstprijs Leidschendam.)

2. A. van Loon (Leiden): Alles-in-1-woning

Innovatief woningconcept waarbij alle duurzame eisen ten aanzien van energie, milieu, toegankelijkheid, aanpasbaarheid, zorg, gezondheid en comfort zijn geïntegreerd. Hierdoor is de woning ook geschikt voor senioren, gehandicapten en chronisch zieken.

3. W. Oosterwijk (Eext): De luxe van duurzaamheid

Het begrip duurzaamheid is behept met een imago van poverheid. Dit imago is een tegenwerkende kracht voor de noodzakelijke veranderingen. Met behulp van een consequent uitgewerkt bedrijfsconcept in luxe ambiance wil worden aangetoond dat duurzaam denken-doen-leven de lifestyle is die past in deze tijd.

4. H. Schoonekamp (Amsterdam): Kosmische superkoeler / Nul energie toekomstwoning

De kosmische superkoeler kan voedsel zeer lang goed houden en heeft een helende werking. De koeler is een breed spectrum energiecollector en kan onderdeel zijn van een woning, waarin de binnentemperatuur constant blijft zonder conventionele verwarming.

5. L. A. F. A. Lauxen (Groningen): Regenwaterbenutting in Groningen

Voorbeeldproject om heel woonhuis op regenwater te laten draaien, zonder watersuppletie toe te passen. (Het project kreeg een tweede prijs van de lokale Toekomstprijs Groningen.)

6. H. Harmankaya (Assen): Samenwerken brengt succes, succes brengt geluk

Door mensen (allochtone afkomst) samen te brengen leren ze elkaar kennen en kunnen dan in vrede leven. Als iemand leert wat verantwoordelijkheidsgevoel is, dan komen er nooit problemen. (Opmerking van de pre-jury: Deze inzending voldoet niet aan de criteria, maar verdient als authentiek, zeer inspirerend en hartverwarmend verhaal een nominatie en bijzondere aandacht.)

De categorie Bedrijven telt 7 nominaties:

1. Kverneland Mechatronics (Nieuw-Vennep): Electronisch bestuurde landbouwmachines

Ontwikkeling van een volautomatische machine voor onkruidherkenning en -bespuiting. Via een satellietverbinding wordt de positie van onkruid vastgelegd teneinde direct of later het onkruid te bespuiten of te verwijderen.

Ontwikkeling van een volautomatische bemestingsmachine (kunstmeststrooier). Stelt via een satellietverbinding de boer in staat, een zeer gerichte, juiste hoeveelheid mest op de juiste oppervlakte te doseren.Nauwkeurigheidsmarge: +/– 1,5%.

2. Norrland bv (Buitenpost): Amfibische Waddenwaterwoning, pilotproject in Buitenpost

Bij de bouw van een amfibische Waddenwaterwoning wordt gebruik gemaakt van stenen van gereclycled glas en zand en grind uit zee gewonnen i.p.v. grindwinning in Limburg. Het wordt een constructie die drijft op het water; er zijn dus geen problemen bij hoge waterstanden of overstromingen. Verder is de woning bestand tegen bodemdaling ten gevolge van gaswinning.

3. J. H. J. M. Robben (Oirschot): Project Aardbei, markt en milieu Noord-Brabant

Ketenproject waarin telers volgens milieukeurnormen aardbeien telen. Het streven is de gerealiseerde inspanningen en milieuwinst tot meerwaarde te brengen via een marktgerichte ketenaanpak. Voorbeeld voor de aardbeiensector en andere plantaardige bedrijfsactiviteiten.

4. N. A. A. M. Reijnen en A. P. M. Reijnen-van der Kruis (Wissekerke): De Druivengaerde in Zeeland

Wijngaard met het doel wijn te maken. Informatie aan bezoekers.

5. G. Steijn en J. Smit (Haarlem): Ecohalte / Ecocard

De ecohalte is een bemand aanleverstation in een winkelcentrum, waar de burger gescheiden huishoudelijk-afvalcomponenten kan aanleveren. Electronische registratie van volume en soort. Aanlevering wordt beloond met spaarpunten (ecocredits). Voor ecocredits kun je in het winkelcentrum erkende (gecertificeerde) milieuvriendelijke producten verkrijgen.

6. Energie Management Consult Drachten i.s.m. Dienst Landelijk Gebied Groningen: Bio-energie voor Hortus Haren

Het voortbestaan van de eeuwenoude Hortus Haren wordt bedreigd door exploitatietekorten. Explosief gestegen energiekosten spelen hierin een belangrijke rol. Plan om deze unieke botanische tuin gratis van bio-energie te voorzien op basis van biomassa uit de tuinen en de gemeente Haren.

7. SaveWave BV (Delft): Dolphin Save Wave project

Jaarlijk sterven honderduizenden dolfijnen in visnetten. Dit is hun ernstigste bedreiging. Voor de visserij een enorme schadepost. SaveWave heeft een zendertje ontwikkeld dat in de visnetten wordt geplaatst en de sonar van de dolfijnen zodanig verstoort, dat ze uit de buurt van de netten blijven.

8. R. van der Waart(Ede): Het Zuid-Eiland, start Hollandse archipel

De realisatie van een groot "natuurlijk" eiland ca. omvang Texel) voor de kust van Zuid-Holland ter hoogte van Scheveningen op ca. 15 km. Van het vaste land.

Uitgebreide achtergrondinformatie over de genomineerden is te vinden op de website van Stichting De Nationale Toekomstprijs: www.toekomstprijs.nl

Samenstelling jury 2001

Dhr. prof. dr. J.C. Terlouw Voorzitter, schrijver en D-66 prominent

Mw. A. Edelenbosch Gedeputeerde provincie Drenthe

Mw. S. Kwekkeboom-Jansen Zakenvrouw van het jaar 2000

Dhr. prof. H. Brezet PhD MSc Technische Universiteit Delft

Dhr. H. Traida Acteur

Dhr. J. Schinkelshoek Directeur Communicatie Rabobank

 

Noot voor de redactie, niet bestemd voor publicatie

De uitreiking op 18 oktober vindt plaats op Camping De Papillon, Kanaalweg 30 te Denekamp(winnaar Toekomstprijs 2000, categorie bedrijven).

Het feestelijke programma start om 15.00 uur, de drie prijzen worden tussen 16.00 en 17.00 uitgereikt. U bent van harte welkom

Meer informatie is te verkrijgen bij het projectbureau van Stichting De Nationale Toekomstprijs, Postbus 90602, 2509 LP Den Haag, tel. 070 4417080, fax 070 4417911, email: toekomstprijs@pzh.nl, website: www.toekomstprijs.nl

Consultancydiensten
aan genomineerden en prijswinnaars worden aangeboden door: PriceWaterhouseCoopers PWC Den Haag (accountancyscan), G3-Advies Beusichem (Energie&Milieudoorlichting), Gijsman en Van Leeuwen Alphen a/d Rijn (startershulp en bedrijfsscan MKB), Rabobank Nederland te Utrecht (financieel advies), Winkelman & Van Hessen (communicatie en Pr advies) Senter/EG liaison (EU subsidiescan).

De stichting De Nationale Toekomstprijs wordt gesponsord door stichting DOEN, het VSB FONDS, de NCDO, Rabobank Nederland, het ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties, het ministerie van Volksgezondheis Welzijn en Sport,8 provincies, ANWB en PriceWaterhouseCoopers (PWC).