spacing.gif (43 bytes)
spacing.gif (43 bytes)

 

 

   

NOMINATIES TOEKOMSTPRIJS 2002

 

De Nationale Toekomstprijs

www.toekomstprijs.nl
ltoekomstprijs@pzh.nl
070-4417080

Voor uitgebreide informatie van de projecten verwijzen wij u naar www.toekomsprijs.nl/inzendingen 2002

(Non-profit) instellingen


Duurzaam onderwijs
I07 Natuurlijk AOC Roermond

In 2000 werd een waterzuiveringsysteem met vijvers en flora tuin gerealiseerd. Het water is afkomstig van een kassencomplex op het school terrein en door het zuiveringsysteem geleid en gezuiverd. Het surplus aan water wordt hergebruikt en/of teruggegeven aan de bodem. Het project is door studenten en docenten van het AOC ontworpen, begeleid en uitgevoerd. In 2002 werd een muur opgemetseld met oude stenen en mortel waarin een typisch muurvegetatie kan groeien, gerealiseerd.
Gegevens
Naam: Dieter van Andel
Organisatie: AOC Limburg locatie Roermond
Postadres: Postbus 1050, 6040 KB Roermond
Telefoonnummer: / Faxnummer: /
0475-346346 / -
E-mail: d.vanandel@doc.aoc-limburg.nl


Duurzame Ruimte
I24 Duurzaamheidscentrum Lauwersoog

Het oprichten van een Duurzaamheidscentrum aan, in en op de zeedijk tussen industrieterrein en dorp Lauwersoog, waarin gehuisvest worden Internationaal Waddenmuseum, Energie-informatiecentrum, Bezoekerscentrum Nationaal Park Lauwersmeer, Natuurschool, Conferentieoord, Horeca, Verkooppunt Waddenproducten, regionale Duurzaamheidsinitiatieven, Archeologisch Informatiepunt.
Het gebouw is opvallend duurzaam vormgegeven en wekt energie op voor zichzelf en de omgeving. (Duurzame-energiecentrale).
Gegevens
Naam: Tineke van der Schoor & Menno Groeneveld
Organisatie: Initiatiefgroep Duurzaamheidscentrum Lauwersoog
Postadres: Zuiderparklaan 4, 9951 TL Winsum (Grn)
Telefoonnummer: 0595-444122 (p)/ 050-5214207 (w) / Faxnummer: 050-5261453 /
E-mail t.vanderschoor@royalhaskoning.com/ t.vd.schoor@hccnet.nl


Natuurlijk, natuur
I30 Leren kijken met blauwgroene ogen

Er is een noodzaak van afstemming van landschapswaarden, landgebruik, gericht op duurzaambeheer van land en water, waarbij de natuurlijke potentie van het gebied leidraad is. Er zijn mogelijkheden voor het boerenbedrijf om uit te groeien tot landschapsbeheerder. Om dit mogelijk te maken, moet worden gewerkt aan een breed maatschappelijk draagvlak.
Gegevens
Naam: Jaap Hoek Spaans
Organisatie: Stichting Ontwikkeling Groene Diensten Centrum Waterland
Postadres: Koemarkt 531 1441 DB Purmerend
Telefoonnummer: 0299 47 41 18 / Faxnummer: /
E-mail jhs.landzijde@hetnet.nl


Integraal en toch duidelijk
I31 Recyclicity

Het doel van de stichting Recyclicity is om ervoor te zorgen dat (bouw)afval wordt hergebruikt en een nieuwe toepassing krijgt. Het uitgangspunt hierbij is om met zo weinig mogelijk toegevoegde energie - voor transport en verwerking - de afvalmaterialen bruikbaar te maken voor toepassingen in de bouw.
Gegevens
Naam: 2012 architecten: Jan Jongert en Césare Peeren
Organisatie: Recyclicity (stichting in oprichting)
Postadres: Gerard Scholtenstraat 100, 3035 SR Rotterdam
Telefoonnummer: 010.4671700/ Faxnummer: 010.4671676
E-mail recyclicity@rchitecten.demon.nl

Duurzaam onderwijs Persoonlijke nominatie/ Internationaal
I32 Project Antarctica

Heropening en aanpassing van een Chileense Milieu onderzoeksbasis op Antarctica als Duurzame voorbeeldbasis. Stimulering van wetenschappelijk onderzoek op Antarctica. Ontwikkeling van een interactief onderwijsprogramma voor middelbare scholen met behulp van media als schooltelevisie en internet, waarbij naast theoretische informatie over Antarctica ook vragen rondes met wetenschappelijke onderzoekers (ter plaatse) gehouden worden.
Gegevens
Naam: Stef van Dongen
Organisatie: Stichting Fair Nature (in oprichting)
Postadres: Spaarne 215, 2011 CG Haarlem
Telefoonnummer: 06 24650788
E-mail info@fairnature.com

Duurzame ruimte Persoonlijke nominatie
I 40 Het Muizengaatje

Het project Muizengaatje Rotterdam-Noord is een voorbeeld hoe door een niet voor de hand liggende aanpak van ruimtelijke problemen, zelfs een bedreigende situatie in een omgeving kan worden omgebogen tot een opeenstapeling van mogelijkheden.
Een (banale) riooloverloopvoorziening die moet voorkomen dat bij forse regenval de inhoud van het riool in het oppervlaktewater komt is door beeldende kunstenaars (olv het centrum voor beeldende kunst) niet alleen in ere hersteld, er is een waarde aan toegevoegd. Planten met een zuiverende waarde geven de restruimte een facelift maar zorgen ook dat het vuile water na passage schoner terug gaat.
Gegevens
Naam: Hans Abelman
Organisatie: Centrum Beeldende Kunst Rotterdam
Postadres: Nieuwe Binnenweg 75, 3014 GE Rotterdam/ Westersingel 18-19, 3014 GP Rotterdam
Telefoonnummer: 010-22 508 54/ Fax: 010 –22 512 72
E-mail: bkcentrum@cbk-rotterdam.demon.nl

Bedrijven

Innovatief en gedurfd Internationale toepassing
B06 De Amfibische Waddenwaterwoning

Een voorbeeldproject. Na de bouw van een informatiecentrum voor bio-ecologisch bouwen en nieuwe technologie in 1999, bouwen we nu een amfibische Wadden-waterwoning, met gebruikmaking van stenen van gerecycled glas en zand en grind uit zee gewonnen i.p.v. door grindwinning in Limburg. Het wordt een constructie die drijft op water, zodat het problemen voorkomt bij hoge waterstanden/overstromingen etc. Verder is de woning bestand tegen bodemdaling t.g.v. gaswinning. Het is een uniek project en er zijn op verschillende onderdelen octrooien verleend.
Gegevens
Naam: P. de Bruin
Organisatie: Norrland b.v.
Postadres: Postbus 48, 9285 ZV Buitenpost
Telefoonnummer: / Faxnummer: / E-mail:
0511 – 54 20 70 /0511 – 54 18 53/ info@norrland.nl

Innovatief en gedurfd
B09 Drijvende Kassen

In dit project wordt het concept ‘Drijvende Kassen’ ontwikkeld. Dit concept bestaat uit het meervoudig gebruiken van ruimte voor zowel de opslag van water als voor glastuinbouw.
De voordelen zijn:
lagere kosten voor waterberging voor het waterschap,
nieuwe gebieden waar kassen gebouwd kunnen worden bij gelijkblijvende kosten,
tientallen procenten minder energiegebruik,
doordat de ruimte intensiever gebruikt wordt, blijft de ruimte elders opener.
Gegevens
Naam: Chris Zevenbergen
Organisatie: Vermeer Infrastructuur Ontwikkeling BV,onderdeel van de Dura Vermeer Groep NV
Postadres: Postbus 3098, 2130 KB Hoofddorp
Telefoonnummer: / Faxnummer: / E-mail:
Telefoon: 023-5692352/ Fax: 023-5692332/ E-mail: c.zevenbergen@duravermeer.nl


Innovatief en gedurfd
B 11 Biologische geitenboerderij De Groene Hoeve

Een veelzijdig boerenbedrijf dat vanuit het niets is opgezet door twee "gangbare mensen" die het praten zat waren en zelf iets wilden veranderen.
Ons doel is een volwaardig Biologisch Dynamisch bedrijf te hebben met een open educatief karakter, waar het goed toeven is voor dier, plant en mens.
Leven en laten leven.
Gegevens
Naam: Niki Groenendijk
Organisatie: De Groene Hoeve v.o.f.
Postadres: Lekerweg 25, 1608 MB Wijdenes
Telefoonnummer: 0229-503407 Fax: 0229-503408
E-mail: c.groenendijk@worldonline.nl


Innovatief en gedurfd Persoonlijke nominatie
B 14 Ecohalte

De Ecohalte is het bemande aanleverstation in winkelcentra, waar de burger gescheiden afvalcomponenten, als papier, glas, textiel en verpakkingen kan aanleveren en voor die handeling wordt beloond met Ecocredits, die op de gepersonaliseerde Ecocard wordt opgeslagen en ingewisseld kunnen worden voor maatschappelijk verantwoord geproduceerde producten en diensten.
Gegevens
Naam: G. Steijn
Organisatie: Ecohalte, Environment Solutions bv
Postadres: Cruquiusweg 142b, 1019 AK Amsterdam
Telefoonnummer: 020-6255890 / 020 -6255754 /
E-mail: gs@newarrivals.nl

Zuinig en rendabel
B 20 Energieopslag met gebruik van grondwater

Het ontwikkelen en in de markt zetten van nieuwe en verbeterde systemen en concepten voor energieopslag in de bodem. Dit houdt o.a. in dat een systeem ontwikkeld is waardoor energieopslag nu ook haalbaar wordt voor kleinere systemen. Door een turnkey aanpak worden systemen nu als product verkocht.
Gegevens
Naam: Ir. H.J. Broekhuizen/Ing G.W. Kamphuis
Organisatie: Installect
Postadres: Rozenstraat 11, 7223 KA Baak
Telefoonnummer: 0575-441187 fax 0575-441807
E-mail: broekhuizen@installect.nl

Zuinig en rendabel
B 25 GreenCab

GreenCab is het eerste bedrijf in Europa dat uitsluitend elektrisch aangedreven auto’s gebruikt voor taxivervoer en pakketvervoer. Geluidsoverlast en vervuilende uitlaatgassen van verkeer zijn hiermee verleden tijd. Daarnaast is GreenCab 15-20 % goedkoper en biedt meer service dan gangbare taxibedrijven. GreenCab is begin 2002 van start gegaan in Utrecht.
Gegevens
Naam: Laurens Drogendijk
Organisatie: GreenCab B.V.
Postadres: 2e Daalsedijk 8-Y, 3551 EJ Utrecht
Telefoonnummer: 030-2443800/ Faxnummer: 030-2421835
E-mail: laurens@greencab.nl

Sociaal en sterk Persoonlijke nominatie/ Internationaal
B 27 Missie Bootschroot

Opruimen van scheepswrakken in Rio de la Plata, en recycling hiervan tot recreatie bungalowpark of verdere recycling. Hierdoor wordt met kennis vanuit o.a. Nederland, gerecycled, werkgelegenheid gecreëerd en Rio de la plata schoon gemaakt. Tevens wordt door ludiek recreatieparadijs (Eco)toerisme gestimuleerd.
Hierdoor krijgen Argentijnen weer een lichtpuntje in het leven door werk en recreatie.
Gegevens
Naam: Ewald Vonk
Organisatie: Vonk Consulting/ Projectmanagement
Postadres: Frans Halsstraat 51, 2021 EJ Haarlem
Telefoonnummer: 023 – 5270 567/ 06 53 279 828, E-mail: info@freetimeconsulting.com

Personen


Innovatief en duurzaam
P03 De milieubesparende één-handel mengkraan

Met een relatief eenvoudige modificatie van het binnenwerk van een één-handel mengkraan is het mogelijk om de bedieningshandel na gebruik automatisch in de koudstand te laten terugkeren. Hierdoor wordt bereikt dat bij het veelvuldig gedachteloos openen van de kraan alleen de koudwatertoevoer wordt geopend. Hierdoor wordt voorkomen dat telkens nodeloos het warmwatertoestel een signaal krijgt om te gaan verwarmen. Dit bespaart energie. Tevens dient onderzocht te worden of deze toepassing als een eenvoudige modificatie achteraf op de bestaande kranen kan worden toegepast als een soort doe-het-zelf pakket. Het veersysteem zou bijvoorbeeld in de plaats moeten kunnen worden gezet van de kunstof temperatuurbegrenzer die nu al nagenoeg standaard in alle beugelkranen is verwerkt
Gegevens
A.M.A. Saris (Toin)
Dorpsstraat 18
5298 CB LIEMPDE
Telefoonnummer: /Faxnummer:
0411-631884 / 0411-631884

Innovatief en duurzaam
P04 Waterbesparing door de zwaartekracht zijn werk te laten doen

Meeste huizen en flats hebben de douche boven de wc. Maak een waterbuffer van ongeveer 200 liter tussen het plafond en de verdiepingsvloer met een overstort naar het riool. Zodat het douchewater gebruikt kan worden voor spoelwater voor de wc. Bij nieuwe woningen is dit makkelijk te realiseren tijdens de bouw.
Gegevens
Marieke pasman
Rembrandtstraat 1
7141 XN Groenlo
Telefoonnummer:
0544-463302
E-mail: Ray-pasman@zonnet.nl

Natuur op z’n best
P 29 Free$pace

Bestaande of nieuw aan te leggen volkstuincomplexen worden ingericht als multifunctionele enclaves waar ecologische (verbindingszones, biodiversiteit), sociale (zorg, recreatie, wederkerige dienstverlening) en economische (werkgelegenheid, verkoop biologische producten) waarden in wisselwerking met de buurt, de gemeente en lokale bedrijven ontwikkeld worden. Zodat de lokale gemeenschap letterlijk en figuurlijk opbloeit.
Gegevens
Henk Muis
Inundatiekanaal 3, 3961 MA Wijk bij Duurstede
Tel:0343 - 572189 /Fax: 0343 - 577430/E-mail: muis@wxs.nl

Slim en aangenaam
P 34 Handsfreebag tegen zwerfvuil

Om het de mensen gemakkelijk te maken hun aankopen van consumpties in de "Handfreebag" te doen om daarna te gebruiken om de lege flesjes, cartons e.d. weer in te doen. Daardoor hun handen vrij hebben voor andere zaken om daarna de afvalrestanten in de eerstvolgende container te deponeren. Voorkomt onnodige extra kosten voor gemeenten.
Gegevens
Kozel van Voskuilen (Emmy Agatha)
Zieken 61, 2515 SB Den Haag
Tel: 070 – 305 05 66 E-mail: moniquequint@zonnet.nl