De Nationale Toekomstprijs (NTP) was het Nederlandse podium om te laten zien wat het begrip ĎDUURZAAMĒ in de praktijk kan betekenen. In 2004 kwam door Rijksbezuinigingen een einde aan de NTP.

In dit archiefbestand kunt u alle initiatieven gelukkig nog zien. Het overgrote merendeel is vandaag de dag nog steeds toepasbaar of allang op de markt beschikbaar. Allen zijn het lezen waard en de mensen achter deze initiatieven blijven bijzonder!!

Alle externe activiteiten van de NTP zijn gelukkig overgenomen door derden.

echte werk, het daadwerkelijk realiseren en naar de markt brengen van al deze bijzondere initiatieven en producten, is voortgezet doorde RvE groep (www.rve.nl).

Wilt u nuchter advies over Duurzaam Ondernemen of heeft U een bijzonder initiatief of een prachtig product? Bel met Rick Riemsdijk van Eldik, directeur RvE groep (06-22992666, www.rve.nl)

Met vriendelijke groet,

Ir. R. (Rick) Riemsdijk van Eldik

 


spacing.gif (43 bytes)
  spacing.gif (43 bytes)     spacing.gif (43 bytes)  

Stichting De Nationale Toekomstprijs in liquidatie

Geen toekomst voor de Nationale Toekomstprijs

Duurzame Dinsdag wordt overgenomen door het IVN Vereniging Natuur en Milieueducatie te Amsterdam, de fotowedstrijd wordt overgenomen door de Unie van Waterschappen te Den Haag en de Future Awards 2003-2004 voor de jeugd zal verder worden georganiseerd door Code Name Future te Den Haag in combinatie met de Nationale Jeugdraad te Utrecht.

De huidige bezuinigingen zijn de Nationale Toekomstprijs fataal geworden. Ondanks de persoonlijke inzet van staatssecretaris drs. P.L.B.A. van Geel van VROM en de voorzitter van het Interprovinciaal Overleg en Commissaris van de Koningin, de heer J. Franssen, zijn het merendeel van de departementen en provincies niet bereid om de stichting De Nationale Toekomstprijs meerjarig financieel te steunen. Daarmee ontvalt het financiële fundament onder de stichting.
Deze trieste beslissing is voor het bestuur van de stichting reden om met ingang van 26 juni 2003 in liquidatie te gaan.
De werkzaamheden voor de geplande activiteiten van de stichting, Duurzame Dinsdag (2 september), de fotowedstrijd “Creativiteit boven water” en de uitreiking van de Toekomstprijs in Groningen (16 oktober2003) zijn per direct gestaakt en vinden geen doorgang.
Als vereffenaars zijn aangewezen de bestuursleden, mevrouw G.W. van der Wel-Markerink en de heer J.A. van Veldhoven (RA), penningmeester.

Alle betrokkenen zijn of worden zo spoedig mogelijk schriftelijk benaderd. Tevens zal de liquidatie gepubliceerd worden in een landelijk en regionaal dagblad en op onze website.

Naar verwachting zal de liquidatie voor 31 december 2003 zijn afgerond. Het bureau van de stichting heeft opdracht gekregen om zoveel mogelijk activiteiten van de organisatie onder te brengen bij gelieerde instellingen. De eerste gesprekken zijn gevoerd en het ziet er naar uit dat;
Duurzame Dinsdag wordt overgenomen door het IVN Vereniging Natuur en Milieueducatie te Amsterdam, de fotowedstrijd wordt overgenomen door de Unie van Waterschappen te Den Haag en de Future Awards 2003-2004 voor de jeugd zal verder worden georganiseerd door Code Name Future te Den Haag in combinatie met de Nationale Jeugdraad te Utrecht.
Voor de Nationale Toekomstprijs zijn nog geen overname kandidaten gevonden. Na het zomerreces zal definitieve besluitvorming plaatsvinden. Op deze website zal hierover worden bericht.

spacing.gif (43 bytes) spacing.gif (43 bytes)

Fotowedstrijd Nationale Toekomstprijs kent 25 nominaties
Uit meer dan 130 gekwalificeerde inzendingen voor de fotowedstrijd van De Nationale Toekomstprijs heeft de jury een shortlist van 25 nominaties samengesteld. Op Duurzame Dinsdag (2 september a.s.) worden de prijswinnaars bekendgemaakt.

Winnaars fotowedstrijd

Nominaties fotowedstrijd

Duurzame Dinsdag 2 september

Minister Van der Hoeven neemt het duurzame Koffertje in ontvangst van Jurr van Dalen

Duurzame Dinsdag in perscentrum Nieuwspoort; Panelleden in discussie met de zaal

Openbare discussieluch politiek en burger|

Reacties voor politiek Den Haag

Nationale Toekomstprijs 2002
voor drie inspirerende ideeŽn

Lees hier meer over de winnaars

Wie sponsort de Nationale Toekomstprijs?
Sponsoren 2003

Jury-voorzitter Jan Terlouw maakt de winnaars bekend tijdens de prijsuitreiking in Denekamp.
Jury-voorzitter Jan Terlouw maakt de winnaars bekend.

Kroon op het werk
Bij de Toekomstprijs hoort als trofee het in het logo opgenomen kroontje dat ontworpen is door Iris Le RŁtte. Het beeld symboliseert eendracht en samenwerking, en staat levensgroot voor het oude gemeentehuis in Ommen.

spacing.gif (43 bytes)
spacing.gif (43 bytes)

Stichting De Nationale Toekomstprijs
Zuid-Hollandplein 1
Postbus 90602, 2509 LP  Den Haag
Tel: 070-4417053/7080
Fax: 070-4417911
Email: toekomstprijs@pzh.nl.